michael kors handbags förbud mot plast bär väskor fr

förbud mot plast bär väskor från augusti 1

ett förbud michael kors handbags mo michael kors handbags t användning av plast bär väskor kommer att träda i kraft från den 1 augusti och stränga åtgärder kommer att vidtas mot handlare som säljer påsar och använda dem, kommunalråd i b. ramanjaneyulu har sagt.

licenser för butiker med påsar skulle upphävas och kännbara påföljder, han sa vid ett möte i zon kommissionärer och biträdande förtroendeläkare.

räder skulle genomföra michael kors handbags s mot plastpåse tillverkare och återförsäljare.han sa att handlare hade sagt för en månad sedan att förbudet skulle träda i kraft från den 1 augusti.en omfattande kampanj kommer också att genomföras med hjälp av bilder på bio salar, tv och fm radio för att skapa medvetande bland michael kors handbags folk.

programmet planeras inför förbud mot urskillningslösa användningen av plast med verkan från den 1 augusti.organisatörerna vädjat till journalister och studerande som deltar i går i stora antal.